Drukuj

Spotkanie Lokalnych Grup Działania województwa Lubuskiego. Omówienie stanu realizacji LSR, weryfikacja osiągania przez LGD założonych wskaźników realizacji LSR oraz budżetu LSR (tzw. kamieni milowych)na koeniec 2018r.