Drukuj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zmieniony formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 4z).

1. Umowa - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [DOCX]

2. Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [XLSX]

3. Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - Pobierz plik - Pobierz plik [XLS]

4. Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych - Pobierz plik

5. Załącznik nr 3a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - Pobierz plik