Licznik odwiedzin : 596591 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

W ramach przedsięwzięcia "Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej" w zakresie Celu ogólnego LSR II. Rozwinięta przedsiębiorczość i zwiększone zatrudnienie na obszarze LSR, Celu szczegółowego II.1 Poprawa aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru powstała kolejna firma – EKOFABRYKA Impulsem do powstania firmy był zauważalny wzrost zapotrzebowania na pojemniki do segregacji odpadów u źródła, czyli tam gdzie powstają, np. w domu, w szkole, w biurze. Realizacja projektu ruszyła we wrześniu 2017 roku.

https://ekofabryka.com.pl/