Drukuj

Kolejny grant wypełnia wolny czas. Stowarzyszenie SUBSIDIUM działa w ramach operacji Akademia Wolnego Czasu, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Zielone Światło.