Drukuj

Zapraszamy wzięcia udziału w konkursie plastyczno-przyrodniczy promującego ekologię na terenie Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło.

1.Popularyzowanie postaw proekologicznych, budowanie świadomości ekologicznej, wzbudzenie wrażliwości ekologicznej.

2. Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.

3. Techniki prac: prace przestrzenne (instalacje, rzeźba – glina, plastelina, papier marche, gips, plastik, metal, wykorzystanie materiałów wtórnych itd.). prace płaskie (rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane).

4. Mile widziane eksperymenty artystyczne!!!!

5. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.

6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący nie narusza praw autorskich osób trzecich.

7. Termin nadsyłania prac od 01.04.2019 do 30.07.2019.

8. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.