Drukuj

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania, samorządów województw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lubuskie LGD reprezentowała Katarzyna Sylwanowicz.

Zaprezentowane zostały, opracowane w ministerstwie, zasady rozdysponowania dodatkowych środków (30 mln euro) jakie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowane są do przesunięcia do działania LEADER objętego tym Programem.

Przedstawiono także nowe podejście do ustalania dostępnych środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w kontekście różnic kursowych PLN/EUR.

Ponadto omówione zostały zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia dla poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.