Drukuj

Na zaproszenie Arkadiusza Dąbrowskiego - Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w siedzibie Departament PROW , w dniu 9 stycznia 2020 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Lokalnych Grup Działania województwa lubuskiego dotyczące możliwości realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w perspektywie 2021-2027 oraz możliwości ubiegania się o dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020.