Drukuj

Celem Konkursu było uzyskanie projektu graficznego loga i hasła promocyjnego będącego symbolem wspólnego projektu, które będą elementem oficjalnej identyfikacji wspólnym dla wszystkich partnerów. Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa dokonała oceny kierując się następującymi kryteriami: oryginalność, czytelność, funkcjonalność, nawiązanie do historii obszaru, tradycji, kultury oraz przyrody. Zaprezentowano 5 prac konkursowych, które wcześniej zostały wyłonione przez poszczególnych partnerów projektu współpracy spośród zgłoszeń, które wpłynęły do każdego z nich.

Mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić, iż laureatem konkursu na główne logo i hasło promocyjne projektu współpracy „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” został Pan LESZEK WŁODKOWSKI-MOSZEJ, za pracę konkursową złożoną do „Lidera Pojezierza”.

Gratulujemy!

 

Wybrane hasło "MT-SE": Zostaw swój Ślad

Wybrane hasło "MT-SE"- wersja anglojęzyczna: Leave your mark

Wszystkim, którzy złożyli swoje prace serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Konkurs na logo i hasło promocyjne został zorganizowany w ramach realizacji Projektu współpracy pn. „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.