Drukuj

"Budowanie partnerstw jako sposób zwiększania kompetencji LGD w świetle nowych wyzwań klimatycznych" - projekt przygotowany w partnerstwie:

· Związek Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD",

· Federacją Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego,

· Lokalną Grupą Działania „Prym” z woj. Łódzkiego

· Lubuska Sieć LGD (przy naszym skromnym udziale)

został wybrany do realizacji przez Krajową Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich! Cieszymy się na wspólne przygotowanie się do nowego okresu programowania!!!!