Drukuj

W dnach 03.08.2020 r. – 17.08.2020 r. przeprowadziliśmy nabór wniosków ramach Przedsięwzięcia II.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej. Wpłynęło 45 wniosków. Łączna wnioskowana kwota 4 500 000, zł, limit dostępnych środków na działanie: 1 900 000,00 zł; LGD dokona oceny i wyboru operacji w terminie 60 dni od zakończenia naboru, tj do 16 października 2020 r. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Katarzyna Sylwanowicz