Licznik odwiedzin : 1095889 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło ogłosiło II rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 - i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

W I naborze formularzy rekrutacyjnych zrekrutowanych zostało 45 osób.

W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem projektem "Własna firma - start dla młodych" ponownie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa oraz prosimy o rozpowszechnianie informacji o prowadzonym projekcie. Być może Państwo lub ktoś z Państwa otoczenia będzie mógł otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html