Drukuj

W dniach 9-11 czerwca 2021r. przedstawiciele LGD oraz Urzędów Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Wizyta studyjna w LGD Województwa Świętokrzyskiego” gdzie zaprezentowano dobre praktyki na przykładzie podmiotów z terenu lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Prezentacja dobrych praktyk obejmowała:

Zdobyte podczas wizyty studyjnej kontakty oraz wiedza na temat rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu przełożą się na rozwój obszarów wiejskich w woj.lubuskim.

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl