Drukuj

ANKIETA MONITORUJĄCA

Dla Wnioskodawców/Beneficjentów Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

POBIERZ