Drukuj

LGD Zielone Światło informuje o wynikach naboru 1/2018/ITRK, w ramach przedsięwzięcia I.1.1 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

 1.Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 1/2018/ITRK

2.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

3. Lista operacji wybranych.

4. Wzór protestu.