Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2018/G

LGD Zielone Światło informuje, że w dniach 25.07.2018r.-21.08.2018r. będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Przedsięwzięcia III.1.1 Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru w tym organizacja wydarzeń specyficznych dla obszaru.

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej

OGŁOSZENIE 2/2018/G WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Data publikacji: 11.07.2018r.

Ogłoszenie o naborze 2/2018/G

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Cel ogólny i szczegółowy LSR oraz przedsięwzięcie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Kryteria wyboru

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi we Wniosku o Powierzenie Grantu w sekcja V. ZAŁĄCZNIKI, w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu.

2. Wniosek o Powierzenie Grantu w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD

3. Dokument potwierdzający poziom przyjętych cen dla danego zadania z zestawienia przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji zadania ( Sekcja IV.2 Szczegółowy opis - zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji zadania) - oferty, wydruki z Internetu.

4. W celu uzyskania punków w ramach kryteriów wyboru nr 8 Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć dokument, z którego wynika, iż posiada siedzibę lub oddział terenowy lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na obszarze LGD zgłoszone co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dokumenty:

I. Wniosek o Powierzenie Grantu:

II. Umowa o Powierzenie Grantu

Załącznik 1 do Umowy Szczegółowy opis - zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji zadania

III. Wniosek o Rozliczenie Grantu wraz ze Sprawozdaniem z realizacji grantu

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Zielone Światło

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego

Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców:

• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

• Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru.

• Doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o powierzenie grantu prowadzone jest od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 –14:00, w piątek w godz. 9:00 –11:00. Dla usprawnienia procesu doradztwa wskazane jest wcześniejsze umówienie się z pracownikami Biura LGD drogą telefoniczną, mailową lub osobiście (nr tel. 530 310 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W dniu 20.08.2018r i 21.08.2018 r. doradztwo nie będzie prowadzone.

• Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.

• Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

• Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru znajduje się w ogłoszeniu. Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.

• Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: http://www.lgdzs.pl/index.php/dokumenty-menu/legislacja-leader-2014-2020