Drukuj

LGD Zielone Światło informuje o wynikach oceny wniosków o powierzenie grantu 2/2018/G w ramach przedsięwzięcia III.1.1 Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru w tym organizacja wydarzeń specyficznych dla obszaru w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

1.Lista obecnosci

2.Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej.

3.Lista ocenionych wniosków.