logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


W dniach 30 - 31.08.2010 roku w Zielonej Górze Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowała szkolenie „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, w tym i naszego LGD.

Na szkoleniu zostały omówione szczegółowe warunki i zasady przyznania pomocy, kryteria wyboru projektów, postanowienia umowy przyznania pomocy, zasady kwalifikowalności kosztów oraz zagadnienia związane z wypełnianiem wniosków o płatność w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”. Na zakończenie spotkania przedstawiciel Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprezentował KSOW jako narzędzie poszukiwania partnera projektu współpracy i budowania partnerstwa LGD.

 

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:345903

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.