logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Głównym celem sieci jest zapewnienie dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie realizowanych projektów dotyczących obszarów wiejskich.

KSOW ma służyć integracji środowisk, organizacji i związków działających na rzecz poprawy warunków życia i pracy na obszarach wiejskich.

 

KSOW ma charakter otwarty. Uczestnikami sieci mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Należą do nich w szczególności:

- urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w  

   tym instytucje odpowiedzialne z fundusze strukturalne

-  samorządy województw, gmin i powiatów,

-  organizacje branżowe,

-  organizacje spółdzielcze,

-  izby rolnicze,

-  instytuty resortowe,

-  podmioty gospodarcze,

-  jednostki badawczo-rozwojowe,

-  organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym  

   lub znajdujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich,

-  państwowe jednostki doradztwa rolniczego,

-  służby ochrony przyrody,

-  lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz

   inne sieci mające znaczenie w dziedzinach rzecz rozwoju obszarów wiejskich na

   szczeblu lokalnym

-  szkoły średnie i wyższe,

-  osoby fizyczne.

 

Sekretariat Regionalny Województwa Lubuskiego mieści się w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie jest pan Ryszard Medyński.

 

Więcej informacji na stronie:
www.agrofundusze.lubuskie.pl

 

 

 

 

Нам запрещают всякие манифестации за исключением жестко спланированных, тех, которые не выходят за рамки наших ролей ролей древних героев.

Я сомневаюсь, что "скачать темы на нокия х3 02" Илит примет ваше приглашение.

Волны энергии Туалуа непредсказуемы и ослабляют действие магии.

Эйрадис улыбнулась и снова "игры на планшет prestigio multipad" открыла книгу.

Но я проголодался, и мне скучно.

Наверняка меня ждут препятствия, и мне придется импровизировать.

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:248280

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.