logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


Wdrażanie Projektów Współpracy Zielona Góra

5 lutego 2010r.   

 

 

W dniu 5 lutego pracownice biura LGD Zielone Światło uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.  Tematem szkolenia było „Wdrażanie Projektów Współpracy”. Spotkanie otworzył członek zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. Część merytoryczną poprowadziła Beata Krajewska główny specjalista Wydziału Leader Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Program szkolenia:

1. Szczegółowe warunki i zasady przyznania pomocy dla działania 421 - omówienie rozporządzenia.

2. Wniosek o przyznanie pomocy - różnice pomiędzy przygotowaniem a realizacją projektu współpracy.

3. Kwalifikowalność kosztów w ramach działania: przygotowanie oraz realizacja projektów współpracy.

4. Postanowienia umowy przyznania pomocy - prawa i zobowiązania LGD.

5. Koordynator projektu współpracy - rola i zadania.

6.Umowa partnerska, czyli umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy - załącznik obowiązkowy do wniosku o przyznanie pomocy dla operacji polegającej na realizacji projektu współpracy.

7. Zastąpienie, wycofanie się bądź włączenie się nowego partnera do projektu współpracy.

8. Przygotowanie oraz wdrażanie projektu współpracy - krok po kroku. Różnice pomiędzy projektem współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

 

Lokalna grupa działania w ramach działania „Wdrażanie Projektów Współpracy może ubiegać się o pomoc finansową na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. W projekt mogą być zaangażowane partnerstwa będące innymi lokalnymi grupami działającymi na obszarach wiejskich Krajów Członkowskich, jak również spoza Unii Europejskiej. Pomoc może być przyznana zarówno na projekty współpracy zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju jak i na te, które nie zostały wcześniej w niej uwzględnione. Oznacza to, iż w trakcie wdrażania LSR istnieje możliwość wprowadzania zmian, np. poprzez jej rozszerzenie o projekt współpracy zgodny z celami LSR. 

 

Projekt współpracy, realizowany w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy partnerami, powinien zawierać następujące elementy:

- cele projektu współpracy;

- działania, które zostaną podjęte w celu ich osiągnięcia,

- potencjalni beneficjenci/odbiorcy;

- zdefiniowana rola każdego z partnerów przygotowujących i wdrażających projekt współpracy;

- ustalenia odnośnie przygotowania i monitorowania projektu współpracy;

- oczekiwane rezultaty projektu współpracy;

- całościowo zaplanowany budżet z uwzględnieniem wkładu finansowego każdego z partnerów;

- harmonogram realizacji projektu współpracy.

 

Wybór projektów do dofinansowania dokonywany będzie na terenie województwa lubuskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

 

Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается.

Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда св.

Прошло полчаса, но ни "Рынок ценных бумаг и биржевое дело Дегтярева" мгновение Мануэль и Пепе не дали отдыха зрению и слуху.

Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать.

Что значит печаль вашего прощания перед "антивирус скачать пробный аваст" той жестокой разлукой, что выпала на мою долю!

С этим и наш комендант согласится.

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:345905

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.