logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


W dniach 27-28 kwietnia w Pensjonacie Dychów obyło się szkolenie skierowane do Lokalnych Grup Działania, w którym udział wzięli pracownicy biura LGD Zielone Światło. Organizatorem szkolenia był Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Uczestników szkolenia powitał pan Józef Giemza, Dyrektor Departamentu PROW, który zapewnił o szczególnym zainteresowaniu Departamentu zagadnieniami związanymi z inicjatywą LEADER.

 

 

W pierwszym dniu szkolenia został omówiony wniosek, plan oraz wymagane załączniki dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (na przykładzie wniosku dotyczącego agroturystyki) i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wykład przeprowadziła pani Greta Boguszewska – Drapa, Główny Specjalista ds. Ogólnorolnych w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. W drugiej części szkolenia zostały przedstawione zagadnienia związane z wypełnianiem wniosków o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Głos zabrał pan Andrzej Gembara, Kierownik Wydziału Autoryzacji, Płatności i Pomocy Technicznej, który zwrócił uwagę na najczęściej pojawiające się błędy. Ta część szkolenia spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Ze względu na bardzo dużą ilość pytań, wątpliwości i sugestii czas trwania tego bloku tematycznego został wydłużony. Zostało poruszonych bardzo wiele problemów, z którymi borykają się LGD.
Na zakończenie pierwszego dnia pan Krzysztofa Kościukiewicz, Kierownik Wydziału Wdrażania Programów omówił wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 2 – 4 lutego 2010 r. w Departamencie PROW przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kontrola dotyczyła wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju oraz procedury rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy na „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. W drugim dniu szkolenia pan Marek Dominiak, pracownik Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił uczestnikom zagrożenia występujące na etapie przygotowania wniosków w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 

Szkolenie zakończył Dyrektor Departamentu PROW dziękując uczestnikom za aktywny udział. Odpowiadając na zgłaszane przez przedstawicieli LGD sugestie, zaproponował szkolenie w zakresie finansów LGD i stowarzyszeń, które zostanie zorganizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ostatniej dekadzie czerwca br.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć.

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:345902

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.