logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


Lubuska Sieć LGD

Spotkanie Lubuskiej Sieci LGD

Więcej…
 

  

 

Lubuska Sieć Lokalnych Grup Działania

 

27 sierpnia 2009 roku uchwałą nr 8/2009,  Walne Zebranie Członków wyraziło zgodę na przystąpienie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło do Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

 

W dniu  20.11.2009 roku  w Kalsku, ukonstytuowała się Lubuska Sieć Lokalnych Grup Działania. Celem jej powstania jest umocnienie współpracy, wymiana doświadczeń oraz efektywne pokonywanie problemów związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju wszystkich LGD z województwa lubuskiego.

 

W spotkaniu założycielskim wzięło udział 5 LGD, w tym: LGD Bory Dolnośląskie, LGD Kraina Lasów i Jezior, LGD Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich,  LGD Region Kozła i LGD Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło. Został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna. Miło mi poinformować, że w skład zarządu weszła przedstawicielka naszego LGD -  Paulina Adułło-Mucha.

 

Skład Zarządu:

1. Prezes Zarządu - LGD Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

2. Wiceprezes Zarządu - LGD Bory Dolnośląskie

3. Członek Zarządu – LGD  Zielone Światło.

 

Komisja rewizyjna:

1. Przewodniczący - LGD Region Kozła

2. Członek - LGD Kraina Lasów i Jezior

 

Rolę sekretariatu Lubuskiej Sieci LGD pełni LGD Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z siedzibą w Nowym Miasteczku. Liderem jest  pan Tadeusz Walkowiak.

 

Przedstawiciele Lubuskiej Sieci LGD będą uczestniczyć w spotkaniach sieci wszystkich województw w Polsce, w celu wypracowywania wspólnego kierunku działania, dzielenia się dobrymi praktykami, poszukiwaniu rozwiązań problemów, przed którymi stają lokalne społeczności.  Działalność Lubuskiej Sieci LGD będzie finansowana ze środków KSOW oraz ze składek członkowskich.

 


Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:345902

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.