logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


Projekty

UCZMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE

Informujemy, że od 1 kwietnia 2011 roku realizujemy projekt "Uczmy się ratować życie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Do 28. kwietnia trwa rekrutacja do projektu.

Projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.

Liczba miejsc ograniczona.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 66 godzinne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działaniom dydaktycznym będzie towarzyszyć wsparcie uzupełniające w postaci materiałów szkoleniowych i cateringu.

 

Więcej…
 

RATOWAĆ ŻYCIE TO NASZ CEL!

Informujemy, że od 1 lutego 2011 roku realizujemy projekt "Ratować życie to nasz cel " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Do końca lutego br. trwa rekrutacja do projektu.

Projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców Gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica i Maszewo.

Liczba miejsc ograniczona.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 66 godzinne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działaniom dydaktycznym będzie towarzyszyć wsparcie uzupełniające w postaci materiałów szkoleniowych i cateringu.

 

Więcej…
 

NOWE KWALIFIKACJE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Informujemy, że od 1 lutego 2011 roku realizujemy projekt "Nowe kwalifikacje większe możliwości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Do końca lutego br. trwa rekrutacja do projektu.

Projekt skierowany do pełnoletnich mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.

Liczba miejsc ograniczona.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 104 godzinne szkolenie z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna. Działaniom dydaktycznym będzie towarzyszyć wsparcie uzupełniające w postaci materiałów szkoleniowych i cateringu.

 

Więcej…
 

INTERNAUCI Z CERTYFIKATAMI

Dobiegła końca realizacja projektu „Internauta to ja II” skierowanego do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu. W dniach 6-7 marca br. beneficjenci oraz osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia uczestniczyli w seminarium podsumowującym rezultaty projektu zorganizowanym w Karpaczu.

 

Uroczystą konferencję rozpoczęło wystąpienie Burmistrza Andrzeja Chinalskiego, który podkreślił wagę projektów społecznych w procesie budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego. „Ideą tych projektów jest zaangażowanie liderów środowisk wiejskich, którzy dzięki zdobytym nowym umiejętnościom będą w stanie pobudzić pozostałych do działania. Jestem przekonany, że wiedza, jaką wynieśliście Państwo z zajęć informatycznych stworzy nowe możliwości, co w niedalekiej przyszłości zaowocuje wzrostem inicjatyw lokalnych” – mówił Burmistrz.

 

Więcej…
 

 

Realizujemy projekt z PO KL, działanie  9.5 - INTERNAUTA TO JA II. Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu.

 

Więcej…
 


Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:348879

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.