logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


Walne Zebrania Członków

 

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania  Członków należy w szczególności:

- uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

- podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów stowarzyszenia,

- wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

- uchwalanie zmian statutu,

- uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

- uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad ich wnoszenia,

- uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- podejmowanie uchwał o uchwaleniu budżetu,

- podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu Komisji,

- podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia,

- opiniowanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Zarząd.

 

W tej zakładce będziemy informować o terminach zebrań WZC oraz zamieszać protokoły z ich przebiegu.

Protokół z posiedzenia Zarządu "Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło" w dniu 21.04.2010r.

Więcej…
 


Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:348877

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.