logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


Zarząd

1. Leszek Olgrzymek - Prezes

2. Andrzej Chinalski - Wiceprezes

3. Grzegorz Kieliszak - Wiceprezes

4. Iwona Walczak - Skarbnik

5. Iwona Napieralska - Sekretarz

6. Paulina Adułło-Mucha - Członek

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU

 

W dniu 25 października 2010 r. o godz. 15 w Sali Tysiąclecia Urzędu Gminy w Krośnie Odrzańskim odbyło się posiedzenie zarządu LGD Zielone Światło, które dotyczyło problemów związanych z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania oraz oceny procesu wdrażania LSR. Omówiono zakończony 16.09.2010 r. III nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Dyskutowano koncepcją pracy biura LGD, przewidywaną do realizacji w ramach operacji liczbą zadań w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji, wartością planowanych do poniesienia całkowitych kosztów w związku z realizacją planowanych zadań, w związku z koniecznością złożenia wniosku na funkcjonowanie na lata 2011-2015.

 


Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:345905

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.