logo

.
logo
Reklama

PROW 2014-2020

Galeria


Rada Decyzyjna

 

 

Organem decyzyjnym stowarzyszenia jest Rada Decyzyjna.

 

Rada LGD składa się z 9 członków, przedstawicieli każdej z gmin wchodzących w skład LGD, w tym:

- 6 przedstawicieli sektora społecznego

- 1 przedstawiciela sektora gospodarczego

- 2 przedstawicieli sektora publicznego.

 

Rada wybiera spośród swojego grona: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Posiedzenia rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez  LGD.

 

Członkowie Rady posiadają wiedzę na temat inicjatywy Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów skierowanych na obszary wiejskie.

 

Do kompetencji Rady należy w szczególności wybór operacji, projektów które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju  do sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD w ramach osi 4-Leader PROW.

Rada działa w oparciu o regulamin, który zamieszczamy poniżej.

 

Regulamin Rady Decyzyjnej ( pobierz w formacie pdf )

 

 


Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin:345909

LogowanieWspierają nas:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom

unia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.