Licznik odwiedzin : 698681 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

 • maple.jpg
 • raindrops.jpg
 • walden-pond.jpg
A A A

Zgodnie z nowymi wytycznymi obszar LGD musi wynosić minimów 30 tys. mieszkańców.
Chcąc funkcjonować w nowej perspektywie finansowej LGD Zielone Światło powiększyło swój obszar dziania o nowe gminy: Gminę Bobrowice i Gminę Dąbie.  Dziękujemy za zaufanie  i liczymy na owocną współpracę. Obecnie nasz obszar działania zamieszkuje 32266 mieszkańców.  

      

 W latach 2014-2020 LEADER funkcjonować będzie jako Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Jego wdrażaniem nadal zajmować się będą lokalne grupy działania. Nowy okres dla LGD przyniesie nowe wyzwania, nowe zasady oraz nowe środki finansowe.

Co pozostanie bez zmian?

 • LGD będzie ogłaszać konkursy i prowadzić nabory wniosków
 • LGD realizować będzie projekty współpracy z innymi grupami
 • LGD prowadzić będzie szerokie działania aktywizujące lokalną społeczność
 • LGD prowadzić będzie doradztwo i szkolenia

Co nowego?

 • nie będzie już małych projektów tylko małe granty –wnioski składane do LGD.

To LGD będzie rozpatrywać wnioski, wybierać projekty, nadzorować ich wdrażanie.

 • dużo większe kompetencje LGD
 • nowe działania i zasady prowadzenia naborów oraz przyznawania wsparcia
 • głównym wskaźnikiem będą tworzone miejsca pracy

Nowe grupy zostaną wybrane w 2016 roku w trybie konkursowym. Wcześniej czeka nas kilka miesięcy intensywnej pracy nad nową lokalną strategią rozwoju. Zachęcamy do włączenia się w te przygotowania wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, samorządów oraz przedsiębiorców. To właśnie nasze wspólne zaangażowanie i decyzje lokalnej społeczności pozwolą wytyczyć kierunek rozwoju, odpowiadający na aktualne potrzeby.