Licznik odwiedzin : 1131949 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Własna firma – start dla młodych”, nr umowy: POWR.01.02.01-08-0009/20-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1.

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem Lokalna Grupa Działania Zielone Światło projektu pn. „Własna firma – start dla młodych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: organizacja konferencji upowszechniającej realizacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji - Pobierz plik

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: organizacja konferencji upowszechniającej realizacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji - Pobierz plik

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na: usługę polegającą na wykonanie metodą rękodzielniczą 100 sztuk produktów promujących LGD Zielone Światło.

Więcej informacji - Pobierz plik