Licznik odwiedzin : 596580 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Lubuskie Lokalne Grupy Działania miały okazję uczestniczyć w dniach 20 - 21 czerwca 2017 w szkoleniu, zorganizowanym przez SR KSOW. W programie szkolenia znalazły się bardzo istotne kwestie: Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności a Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW, Zapytania ofertowe – jak prawidłowo je przygotować? Opis przedmiotu zamówienia, Błędy podczas tworzenia zapytań ofertowych, Ocena i wybór oferty w tym kryteria wyboru, Dokumentacja związana z wyborem Wykonawcy, Portal zamówień ARiMR – umieszczanie zapytań oraz Najważniejsze elementy procedury oceny i wyboru operacji, Parytet sektorowy i grupy interesu, Rejestr interesów i wyłączenia z oceny na mocy deklaracji bezstronności, Weryfikacja wstępna i weryfikacja zgodności z PROW, najczęstsze błędy i wątpliwości. Każdy dzień szkolenia to gorąca dyskusja i wymiana doświadczeń pracowników LGD na temat skutecznego wdrażania LSR.