Licznik odwiedzin : 569772 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

22 września 2017r. Tarnawa Krośnieńska, godz. 17.00

Celem warsztatu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez:

• aktywizację i integrację mieszkańców,

• wzmacnianie tożsamości lokalne,

• dbałość o estetykę i zachowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego wsi,

• realizacja przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Tematyka warsztatu: Kształtowanie zieleni na terenach wsi oraz w krajobrazie rolniczym uwzględniające warunki przestrzenne oraz zachowanie bioróżnorodności:

• O czym należy pamiętać projektując zieleń ?

• Dobór materiałów,

• Dobór roślin,

• Ochrona bioróżnorodności,

• Zajęcia praktyczne.