Licznik odwiedzin : 596611 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

W dniu 22 września w Tarnawie Krośnieńskiej odbyły się „Zielony Warsztat”. Tematyka warsztatu: Kształtowanie zieleni na terenach wsi oraz w krajobrazie rolniczym uwzględniające warunki przestrzenne oraz zachowanie bioróżnorodności. Uczestnicy połączyli teorię z praktyką i wspólnie zagospodarowali zieloną przestrzeń swojej miejscowości, pamiętając o odpowiednim doborze materiałów, roślin, ochronie bioróżnorodności. Zadanie miało na celu zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w kształtowanie własnego otoczenia oraz zwiększenie poczucia tożsamości z regionem. Wydarzenie zrealizowanie zgodnie z Harmonogramem Realizacji Planu Komunikacji 2017,stanowiącym załącznik do LSR.