Licznik odwiedzin : 569757 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

 

„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”

Serdecznie Zaprasza

Mieszkańców Gminy Dąbie

na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania

Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” na lata 2014-2020.

Chcemy poznać Państwa cenne uwagi i opinie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju Waszej Gminy oraz całego obszaru LGD.

Tematem przewodnim będzie diagnoza obszaru, analiza mocnych i słabych stron,

szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebranie uwag od uczestników.

 

Termin spotkania: 29 września 2015r., godz. 16:30.

Miejsce spotkania: Świetlica wiejska w Kosierzu.