Licznik odwiedzin : 569699 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Zgodnie z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy (§ 5 pkt. 16 - podejmowanie działalności, § 5 pkt 18 - rozwój działalności) jesteście zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. Niezależnie od wysokości kwoty operacji musicie umieścić informację na stronie internetowej (Facebook) w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej. W załączaniu wzór informacji, prosimy uzupełnić zgodnie z zapisami Waszej umowy o przyznaniu pomocy. (do pobrania w wersji edytowalnej)

 Dodatkowo, Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze środków publicznych powyżej 50 tys. euro muszą umieścić plakat A3 lub tablicę informacyjną.