Licznik odwiedzin : 654276 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Przekazujemy formularz Informacji monitorującej_19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, który zobowiązani jesteście złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy.

 Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji - Pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO - Pobierz