Licznik odwiedzin : 842240 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

W ten weekend 7-9 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego odbyło wizytę studyjną pn."Potencjał, wiedza, doświadczenie lidera".

Projekt skierowany jest do przedstawicieli liderów lokalnych, członków stowarzyszeń i aktywnych mieszkańców reprezentujących społeczność obszaru LGD.

Zdobyte umiejętności będą wykorzystywane podczas pełnienia społecznych ról w swoich małych środowiskach. Umiejętność pracy z człowiekiem, z grupą w której każdy ma inne zdanie, inny pomysł wymaga posiadania odpowiednich kompetencji społecznych. Realizacja projektu przyczyni się do integracji uczestników, przedstawieniu i wypracowaniu wspólnych działań szerszemu gronu lokalnej społeczności, pozyskania nowych pomysłów. Wyposażenie Liderów w umiejętności ułatwiające im koordynowanie działań w swoich małych społecznościach. Zbudowanie zespołu i pozyskanie zaplecza technicznego do realizacji różnorodnych działań o charakterze społecznym.