Licznik odwiedzin : 938981 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie.

Wraz z partnerami ustaliliśmy, że utworzymy Sieć Ekomuzeów, które będzie zrzeszało atrakcje turystyczne i kulinarne oddziaływujące na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Sieci Ekomuzeów są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Partnerów Projektu.

W Namyślinie 22 sierpnia partnerzy projektu współpracy : Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, Zielona Dolina Odry i Warty, Lider Pojezierza LGD, LGD Stowarzyszenie WIR, Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", GAL Bazinul Dornelor, Gal Tara Gugulanilor omawiali umowę partnerską, która ma zostać podpisana we wrześniu.