Licznik odwiedzin : 842257 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

W dniach 31.05.2019 r. – 01.06.2019 r. w Drzecinie, zorganizowana została konferencja „Śladami PROW i LEADER - wdrażanie LSR na terenie województwa lubuskiego”. Konferencja dedykowana przede wszystkim przedstawicielom instytucji zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio we wdrażanie PROW 2014 – 2020, tj. lokalnym grupom działania (LGD) wdrażającym strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), urzędowi marszałkowskiemu (UM), beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom.

Podsumowano okres wdrażania LSR w latach 2016-2018, zebrano doświadczenia z wdrażania działania LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wypracowano rekomendacje dotyczące wdrażania podejścia LEADER w kolejnym etapie wdrażania 2019-2021 oraz w dalszej perspektywie finansowej.

Celem konferencji było przedstawienie postępów we wdrażaniu podejścia LEADER w latach 2014 – 2020, analiza roli lokalnych grup działania (LGD) oraz dyskusja o roli LGD w nowym okresie programowania.

Pierwszego dnia konferencji nastąpiło upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez przedstawienie dobrych praktyk zarówno lokalnych grup działania jak i beneficjentów PROW na lata 2014-2020. Prezentacje zrealizowanych operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD w następujących obszarach:

· podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD Zielone Światło

· rozwój niekomercyjnej infrastruktury na przykładzie gminy Szlychtingowa

· projekt grantowy – działania aktywizujące i integrujące mieszkańców, nabór na granty

· sieciowanie i wspieranie partnerstw

Natomiast drugiego dnia w panelach warsztatowych uczestnicy wypracowali wnioski w następujących obszarach:

Elementy konieczne do właściwego wdrażania LSR oraz zagrożenia we wdrażaniu LSR.

Zdobycie wiedzy i wymiana doświadczeń w 2-dniowej konferencji przez 50 uczestników. Prezentacje dotyczące 4 działań w ramach wdrażania LSR. Przedstawienie w jaki sposób wdrażanie LEADERA i PROW na terenie działania województwa lubuskiego ma wpływ na rozwój przedsiębiorczości, wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawę wizerunku miejscowości oraz wzrost kapitału społecznego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-Minster Rolnictwa i rozwoju Wsi.