Licznik odwiedzin : 962119 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

16.12.2019 r. w MRiRW odbyło się szkolenie w zakresie przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Tematyka szkolenia dotyczyła ewaluacji lokalnych strategii rozwoju zgodnie z zasadami ewaluacji ex-post, omówienia wytycznych i wymagań dotyczących badań, a także planowanie procesu ewaluacyjnego. Wskazano na potrzebę badania skutków interwencji, odwołanie się do doświadczeń LGD w kontekście ewaluacji w minionym okresie programowania a także nawiązanie do warsztatów refleksyjnych.