Licznik odwiedzin : 938953 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Bytnica” współfinansowanym ze środków Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy OPS w Bytnicy.

Informacja o projekcie.