Licznik odwiedzin : 986306 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu pt. "Własna firma - start dla młodych" będzie trwała w okresie: od 07.04.2021 r. od godz. 9:00 do dnia 26.04.2021 r. do godz. 15:00.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w wyznaczonym terminie formularza rekrutacyjnego (wraz z załącznikiem nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników).

Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub emailową. Sposób złożenia dokumentów reguluje § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez okres 6 m-cy w kwocie do 1 700,00 zł.

Dokumenty do pobrania na stronie: http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html