Licznik odwiedzin : 1301638 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 02.08.2021 r. o godz. 12:00 rozpoczynają nabór ciągły wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania puli środków finansowych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

· Młoda organizacja pozarządowa - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 30 tys. zł.

· Grupy nieformalne - nie mniej niż trzy osoby, pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).

· Organizacja pozarządowa (tzw. Patron) - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma dotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Jaka jest pula środków? 540 000 zł

Jaka jest wysokość wsparcia?

Młode organizacje - do 6 000 zł

Grupy nieformalne występujące samodzielnie i z Patronem - do 6 000 zł

 

Na co może zostać wykorzystane wsparcie?

1) młode organizacje mogą wykorzystać środki na:

  •  zakup sprzętu biurowego; sprzętu związanego z obszarem działań organizacji;
  • koszty adaptacji lokalu, ü oprogramowanie komputerowe,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy,
  • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną;
  • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju;
  • na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW

2) grupy nieformalne (występujące samodzielnie lub z Patronem) mogą wykorzystać środki na:

  • na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW.

 

Kryteria i sposób wyboru projektów:

Kryteria i sposób wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach: karty oceny – omawiane będą podczas e-szkoleń, a udostępnione zostaną na stronie internetowej.

02.08.2021 r. o godzinie 12:00. E-szkolenie:

- szkolenie dla młodych organizacji: 21.07.2021 godzina: 13:00 link do spotkania: https://app.livewebinar.com/669-619-935/b732d02af0ba9d038f14a7fa84850d71

- szkolenie dla grup nieformalnych występujących z Patronem lub samodzielnie - 22.07.2021 godzina: 12:00 link do spotkania: https://app.livewebinar.com/337-357-190/b30d44baed2e23cf773b03f299950291

W szkoleniu może wziąć udział max.100 uczestników (aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania).

Gdzie uzyskać informacje?

02.08.2021 r. o godzinie 12:00 na stronie www.lubuskielokalnie.fam.org.pl zamieszczone zostaną Regulamin konkursu wraz załącznikami. Porady i wsparcie udzielane będzie z chwilą rozpoczęcia naboru.

Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”

ul. Lipowa 1

66-003 Zabór

Tel.: 603 505 517

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Rozwoju Holistycznego

ul. Traugutta 6

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 600 676 083

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.