Licznik odwiedzin : 1095877 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!” skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 5 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 3 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 2 tys. zł). Wszystkie koła gospodyń wiejskich biorące udział w konkursie ARiMR uhonoruje drobnymi upominkami.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs trwa od 20 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 r. poz. 165, 1240).

Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5 zdjęć).

Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodzielniczego nawiązującego do lokalnych tradycji.

Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.).

Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w regulaminie dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl. w artykule:

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie "Kubek, dzbanek czy makatka... Rękodzieło, to jest gratka!" - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)