Licznik odwiedzin : 1301604 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

11 partnerów (LGD), 129 uczestników z terenu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego w Polsce oraz z powiatu opawskiego w Czechach.

8 sierpnia 2017r.w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się podpisanie umowy o przyznaniu na realizację międzynarodowego projektu współpracy MAK- Młodzieżowa Akademia Komunikacji. Umożliwia to nam wspólną realizację projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r.