Licznik odwiedzin : 569766 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

27 września. Celem spotkania było umówienie spraw związanych z wejściem w życie Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w zakresie monitoringu i ewaluacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązujących strategii. Poruszono sprawy związane z wdrażaniem projektów grantowych. Uzgodniono, że kwestie związane ze zmiana ilościową i jakościowa wskaźników zapisanych w lokalnych strategiach oraz wątpliwości co do zapisów w wyżej wymienionej Wytycznej rozwoju omówione zostaną z przedstawicielami MRiRW oraz ARiMR na Grupie Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencie Marszałków RP podczas spotkania organizowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego w dniach 3-5 październik 2017 r. Materiał pochodzi ze strony: KSOW-Województwa-Lubuskiego