Licznik odwiedzin : 596577 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wzory dokumentów w zaktualizowanym brzmieniu znaleźć można w zakładce „Beneficjenci”, po wybraniu odpowiedniego działania.