Licznik odwiedzin : 596581 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Urokliwe cuda, jedyne w swoim rodzaju, oryginalne ozdoby z tkanin. Tworzone z pasji, szyte ręcznie lub maszynowo dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji pn Made by Fly w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji:100000,00 zł w tym ze środków EFRROW 63630,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w drażanej przez Lokalną Grupę Działania Zielone Światło.

Realizacja LSR w zakresie:

Cel ogólny LSR II. Rozwinięta przedsiębiorczość i zwiększone zatrudnienie na obszarze LSR

Cel szczegółowy LSR II.1 Poprawa aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru

Przedsięwzięcie II.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej.

 

https://web.facebook.com/madebyfly/