Licznik odwiedzin : 654237 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Pierwsze walne zebranie członków LGD w 2019 r. Decydujemy finansowaniu realizacji projektu grantowego. Walne Zebranie Członków wyraziło zgodę na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu grantowego pn., „Akademia wolnego Czasu” realizowanego w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 r. w wysokości 190 889,81 zł.