Licznik odwiedzin : 619603 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Podpisanie umów z 21 Grantobiorcami na realizację zadań o różnorodnej tematyce. Tworzą one bogatą ofertę możliwości spędzania wolnego czasu na obszarze LGD Zielone Światło.

Aktywność i integracja mieszkańców przejawia się na wielu płaszczyznach. Mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę na temat środowiska naturalnego, wziąć udział w różnorodnych warsztatach rękodzielniczych, grach terenowych, wyjazdach studyjnych, zapozna się z potencjałem przyrodniczym i turystycznym LGD, nabyć umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywnie spędzać czas w ramach obozu sportowego, pieszych wycieczek, zachować dziedzictwo kulinarne. Będzie się działo....

- Miosnicy Budachowa

- Stowarzyszenie SUBSIDIUM

- Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego

- Stowarzyszenie Miłośników Wsi "Tradycyjni I Nie Tylko" z Maszewa.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Stumilowego Lasu

- Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Stowarzyszenie Trampolina Osiecznica

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bytnicy

- Stowarzyszenie "Czarnowiacy"

- Fundacja Global

- Klub Sportowy Ju Jitsu Satori Krosno Odrzańskie

- Stowarzyszenie "Razem Moemy Więcej" Bytnica

- Stowarzyszenie Koa Gospodyń Wiejskich Trzebule

- OSP Dąbie

- OSP Szczawno

- KGGR

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skarpa"

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Trzebul

- OSP Osiecznica

- Stowarzyszenie Miiłośnikow Dobrosułowa

- Skarpa Gostchorze.