Licznik odwiedzin : 681457 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Dnia 27.06.2019r. został podpisana umowa na projekt dla Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno– zawodową w Gminie Dąbie.

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 zł, dofinansowanie (85%): 153 000,00 zł, wkład własny (15%) 27 000,00 zł.

Termin realizacji: 01.04.2019 do 31.12.2020

Projekt ukierunkowany jest na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej realizowane w ramach kontraktu socjalnego. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 18 uczestników projektu, kobiet i mężczyzn oraz ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej, podopiecznych OPS Dąbie w latach 2019-2020.