Licznik odwiedzin : 681407 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

W dniu 28 czerwca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bytnica a Województwem Lubuskim na realizację projektu „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno – zawodową w Gminie Bytnica”, którego jesteśmy partnerem.

Wartość projektu: 160 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 85%: 136 000,00 zł, wkład własny Gminy Bytnica to 24 000 zł. Termin realizacji: od 01.04.2019 do 31.12.2020. W ramach projektu realizowany będzie kontrakt socjalny dla 16 uczestników projektu w ramach opracowanych ścieżek reintegracji.

W ramach projektu dla uczestników zostaną zorganizowane indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, z pedagogiem, spotkania warsztatowe zwiększające umiejętności społeczne, spotkania stacjonarne i wyjazdowe integracyjne i rodzinne itp. Wszystkie działania w projekcie będą dostosowane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego uczestnika i realizowane na podstawie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy projektu otrzymają zasiłek celowy. Warunkiem ukończenia projektu jest aktywne uczestnictwo w projekcie i działaniach przewidzianych w indywidualnej ścieżce reintegracji.