Licznik odwiedzin : 768933 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, na LGD spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie LSR. Zarząd wraz z pracownikami biura LGD na co dzień zarządza procesem realizacji strategii i koordynuje działania tak, by efektywnie i poprawnie wydatkować przyznane środki. Proces wdrażania LSR podlega całorocznemu monitoringowi, na bieżąco gromadzone są dane dotyczące postępów w realizacji planów. Najważniejszą częścią tego procesu jest warsztat refleksyny.

Odbył się on 25 lutego 2020 r. i dotyczył podsumowania ostatniego okresu wdrażania Strategii i miał na celu dyskusję, wymianę spostrzeżeń i wniosków oraz konfrontację różnych grup interesantów LGD. Był też okazją do zgłoszenia uwag i postulatów zmian w planie wdrażania LSR.

Wnioski z warsztatu refleksyjnego i ankiet pozwalają na pełną ewaluację, czyli podsumowanie etapów wdrażania LSR.

W chwili obecnej w całej Polsce i Europie trwają dyskusje nad formułą RLKS w nowym okresie programowania. Przedstawiciele Zarządu oraz część członków Rady LGD wraz z pracownikami Biura zastanawiali się nad przyszłością RLKS- czyli możliwością zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez LGD w województwie lubuskim.

Serdecznie dziękujemy za udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.